Blog

Jak zweryfikować informacje o zarobkach kierowców C+E w Niemczech?

Czas czytania: ok. 13 minut

Zarobki kierowcy CE w Niemczech – temat kontrowersyjny, choć nie powinien taki być.

W Internecie można znaleźć sporo treści odnoszących się do wynagrodzeń dla kierowców C+E pracujących w Niemczech. Niektóre z tych stwierdzeń, gdyby je ze sobą zestawić, są ze sobą sprzeczne. Wiele z nich powtarza się w niezmienionej formie w różnych miejscach w sieci. Na próżno szukać w nich źródeł, w oparciu o które zostały one przygotowane. Nic dziwnego, że ten temat przez lata wzbudza wiele emocji. W ciągu 8 lat mojej pracy z zawodowymi kierowcami wciąż słyszę pytania o stawki. Dostrzegam potrzebę wyjaśnienia tej kwestii. Wierzę, że każdy kierowca w prosty sposób jest w stanie zweryfikować informacje na temat płac oraz samodzielnie i poprawnie oszacować zarobki podane w ogłoszeniach. Mam nadzieję, że ten tekst Wam w tym pomoże, zaś dociekliwi znajdą w nim konkretne źródła wiedzy.

Średnie miesięczne wynagrodzenie brutto dla pracowników transportu i gospodarki magazynowej.

Dane statystyczne

Niemieckie urzędy skrupulatnie odnotowują dane ekonomiczne i statystyczne dla swojego kraju. Aby sprawdzić, ile przeciętnie zarabia pracownik transportu drogowego i magazynowania [6.4.1.1.2 Verkehr und Lagerei (H),] należy pobrać dane. tutaj! Dla tej gałęzi niemieckiej gospodarki najświeższe dostępne dane pochodzą z 2022 roku. Z nich dowiadujemy się, że przeciętne zarobki dla transportowców i pracowników magazynowych w całych Niemczech wyniosły wówczas €33 190 brutto rocznie, co daje nam ok. €2 766 brutto miesięcznie.

Powyższe dane to płaca brutto obejmująca wszystkie składniki wynagrodzenia, składki na ubezpieczenie: emerytalne i rodzinne, wypadkowe, od bezrobocia oraz podatki (a więc przed dokonaniem potrąceń!). Sprawa jest prosta – przy obliczaniu średnich zarobków netto dla poszczególnych landów wystarczy:

 • wpisać dane z tabeli do kalkulatora wynagrodzeń,
 • określić swoją klasę podatkową,
 • do wyniku obliczeń dodać Spesen, czyli diety, które nie są opodatkowane ani oskładkowane.

O tym wspomnę w dalszej części artykułu.

Analiza na mapie

Jak można zauważyć, na terenie trzech landów płace są na znacznie wyższym poziomie, niż w pozostałej części Niemiec, a to z kolei wpłynęło na tak wysoką ogólną średnią. W pozostałych landach różnice w zarobkach występują, lecz nie są one aż tak duże.

Czy to oznacza, że każdy kierowca powinien szukać zatrudnienia w Hamburgu lub w Bremie? Oczywiście nie! Należałoby przeanalizować, dlaczego w tych landach zarobki są najwyższe? Czy są tam dostępne systemy zjazdowe? Na jakim poziomie wymagana jest znajomość języka niemieckiego? Ile w tych miastach możemy znaleźć wolnych wakatów? Czy możemy pozwolić sobie na dojazd do tej części Niemiec?

Trzeba jeszcze raz wspomnieć, że przedstawione dane odnoszą się do średnich miesięcznych wynagrodzeń brutto dla danego regionu. To oznacza, że w niektórych gminach w danym landzie zarobki były wyższe od średniej, zaś w innych gminach pracownicy zarobili poniżej podanej średniej.

Pieniądze przy wyborze zatrudnienia są dla Was najważniejszą wytyczną i jest to zrozumiałe. Jednak patrząc na mapkę, trudno jest nie zadać sobie pytania:

„Skoro ogólne płace w Niemczech w branży transportowej są na podobnym poziomie, to czy nie warto przy wyborze pracy pomyśleć także o innych kwestiach, prócz wynagrodzenia?”

Z tym pytaniem chciałabym zostawić każdego z Was indywidualnie.

Składniki niemieckiego wynagrodzenia – na co należy zwrócić uwagę?

Stawka godzinowa Stundenlohn

W Niemczech obowiązuje ustawowa płaca minimalna. Na dzień dzisiejszy jest to €12,41 brutto za godzinę. Od 1 stycznia 2025 roku będzie to €12,82. Informacje na ten temat znajdują się tutaj! a podstawa prawna tutaj!

Pozostałe ustalenia dotyczące wysokości wynagrodzeń leżą po stronie pracodawców i pracowników, ew. odpowiednich instytucji np. związków zawodowych. Natomiast faktem jest, że każdy pracownik będący obywatelem Unii Europejskiej ma takie same prawa w wynagradzaniu w danej firmie jak niemiecki obywatel. Niedopuszczalna jest dyskryminacja płacowa. Dlatego nie negocjuj stawki na starcie. Uczciwy pracodawca (a u takiego chcesz pracować) zaproponuje Ci takie same pieniądze, jak innym kolegom rozpoczynającym pracę.

Podstawa Grundgehalt

Powinna być podana zawsze w kwocie brutto. Niemcy są rozwiniętym krajem socjalnym. Każdy pracownik i pracodawca przyczynia się do finansowania systemu swoimi podatkami i składkami. Tym charakteryzuje się legalne zatrudnienie na terenie Niemiec. W zależności od Twojej klasy podatkowej (Steuerklasse) wysokość odprowadzanego podatku dochodowego jest inna. Dlatego nie da się podać jednej stawki miesięcznej ani „dniówki” w kwocie netto dla wszystkich! Możesz wyliczyć ją samodzielnie w bardzo prosty sposób.

Aby określić swoją klasę podatkową wystarczy stan cywilny i sposób rozliczania się w gospodarstwie domowym:

 • I klasa podatkowa: kawaler lub panna (Junggeselle, Jungfrau), osoby samotne z dziećmi (Alleinerziehend), osoby żyjące w trwałej separacji (dauerndes Getrenntleben), rozwiedziony (geschieden), wdowiec/wdowa (Witwer/Witwerin),
 • II klasa podatkowa: jest przeznaczona dla samotnych osób, które mogą ubiegać się o ulgę podatkową ze względu na wychowanie dzieci (Alleinerziehend, dauerndes Getrenntleben, geschieden, Witwer/Witwerin),
 • III klasa podatkowa: osoby żyjące w małżeństwie i wspólnie rozliczające podatek dochodowy (verheiratet), o różnych dochodach, III klasę podatkową przypisuje się małżonkowi zarabiającemu więcej,
 • IV klasa podatkowa: osoby żyjące w małżeństwie i wspólnie rozliczające podatek dochodowy (verheiratet), którzy osiągają podobne dochody,
 • V klasa podatkowa: osoby żyjące w małżeństwie i wspólnie rozliczające podatek dochodowy (verheiratet), o różnych dochodach, V klasę podatkową przypisuje się małżonkowi zarabiającemu mniej,
 • VI klasa podatkowa: osoby, które mają drugą pracę

Więcej informacji na temat klas podatkowych i związanych z nimi rozliczeń można znaleźć tutaj! Jak widzisz temat jest bardziej skomplikowany. Na szczęście kalkulatory płac dostępne w sieci są bardzo zaawansowane. Dlatego mam dobrą wiadomość: nie musisz tego wszystkiego pamiętać! 🙂

Dodatek za pracę w nocy Nachtzuschläge

Zgodnie z niemiecką ustawą o czasie pracy, za godziny nocne uważa się zazwyczaj czas pomiędzy godz. 23:00 a 6:00. Jest to § 2 ust. 3 ArbZG: tutaj! Jeśli pracujesz w nocy, to nie oznacza jeszcze, że dodatek należy się za całe 7 godzin lub za całą zmianę. Liczą się tylko godziny faktycznie przepracowane w tym konkretnym, ustalonym przedziale czasowym!

Dodatek za pracę nocną nie jest określony ustawą. Przyjęło się, że 25% dodatku brutto od każdej przepracowanej godziny w porze nocnej jest odpowiednie. Więcej na temat można poczytać tutaj!

Dodatek za pracę w niedzielę i święta Sonn- Feiertagszuschläge

Niemiecka ustawa o czasie pracy (ArbZG) określa, w jakich przypadkach można pracować w niedziele oraz święta. W transporcie dotyczy to m. in. towarów łatwo psujących się. § 10 tej ustawy w sposób szczegółowy określa, jakie są to przypadki: tutaj!

 • Za pracę w niedzielę należy się dodatek 50% brutto do każdej godziny pracującej tego dnia.
 • Za pracę w dni świąteczne i 31 grudnia jest to dodatek 125% brutto do każdej godziny pracującej tego dnia.
 • Za pracę w tzw. „szczególne dni świąteczne” (24. grudnia po godz. 14:00, 25, 26 grudnia oraz 1 maja) należy się dodatek 150% brutto do każdej godziny pracującej tego dnia. Podstawa prawna znajduje się tutaj!

Premie i inne dodatki do wynagrodzenia Prämien, sonstige Zuschläge

Zależą od treści umownych. Nie jest prawdą, że za wykonywanie załadunków i rozładunków czy też za mycie oraz podstawową konserwację pojazdu kierowcy należą się dodatki do wynagrodzenia. Te czynności wchodzą w zakres obowiązków kierowcy samochodu ciężarowego. Wszelkie premie i dodatki do wynagrodzenia zazwyczaj zależą od możliwości pracodawcy. Mogą zostać także cofnięte, jeśli np. pogorszy się koniunktura. Zazwyczaj w niemieckich umowach o pracę można znaleźć klauzulę informującą, że każda premia czy dodatek są przyznawane przez pracodawcę dobrowolnie, bez tworzenia roszczenia na przyszłość.

Diety Spesen

Stanowią zwrot pewnych wydatków ponoszonych przez kierowcę w związku z wykonywanymi obowiązkami, a które są zazwyczaj zwiększone w podróży. Nie jest to dodatkowe wynagrodzenie czy premia, a swoista rekompensata za faktycznie poniesione koszty. Dlatego diety są nieopodatkowane – a więc zawsze podawane w kwocie netto. Regulacje dotyczące ustawowych diet na terenie Niemiec określa § 9 Estg ustęp (4a) tutaj!

W 2024 roku stawki pozostają na tym samym poziomie, co w roku poprzednim. W transporcie krajowym po Niemczech wynoszą one odpowiednio €14 oraz €28 netto. Pracodawcy nie mogą rozliczać diet w sposób dowolny – obowiązują ich wyłącznie regulacje prawne.

Informacje na temat obowiązujących diet zagranicznych oraz sposobie ich naliczania znajdują się tutaj!

Wylicz pensję netto samodzielnie!

Mam nadzieję, że już wiesz, w jaki sposób wyliczyć swoją stawkę netto. Poniżej znajdują się odnośniki do kalkulatorów dostępnych w sieci. Z ich pomocą oszacujesz pensję netto i sprawdzisz każde ogłoszenie, które Cię interesuje:

arbeitlandia.de

silverhand.eu

steuergo.de

Jakie w takim razie są średnie zarobki netto dla kierowców C+E w Niemczech za pełen miesiąc pracy? Oczywiście odpowiedź brzmi, to zależy!

 • od landu, w którym pracujesz,
 • od klasy podatkowej, którą posiadasz,
 • od tego, czy pracujesz w systemie zjazdowym czy bez…. ale to chyba oczywiste? 🙂